تماس با دکتر
آدرس:
تهران، شهرک غرب، خیابان دادمان
موبایل:
09125268649 - 09302312170

Contact with us

ویدئو های برنامه دکتر سحاب سنجری

همواره سعی بر آن داشته ام تا با بیماران خود با صبر و مهربانی برخورد کنم و رفع مشکلات آن ها دغدغه اصلی کارم باشد.

گواهینامه ها و مدارک